Jste v kategorii ‘Zajímavá místa’

11.6.2015 7:20

guellala-museumVesnice Guellala je již od římských dob známá hrnčířskou výrobou podle prastarých tradic, s jednoduchou dekorací, bez pestrých vzorů a glazury, kvůli čemuž je dnes oblíbeným výletním cílem. Toto řemeslo zde má nesmírně dlouhou tradici. Někteří tvrdí, že až čtyři tisíce let, a právě proto patří Guellala k téměř povinným zastávkám turistických okružních jízd po ostrově. Tato malá vesnička se nachází 19 km od Houmt Souku.

Jílovitá hlína se získává z nedalekého pahorku Dhahret Guellala, vysokého 55 m, který je na ostrově největší vyvýšeninou, kde hrnčíři na tento účel vyhloubili hluboké šachty a štoly. Starodávné vypalovací pece s kopulovitými střechami jsou částečně zakopány v zemi, působí jako katakomby. Keramika se v nich vypaluje 4 dny a před prodejem se ještě týden ochlazuje. Z hlíny se vyrábějí např. těžké džbány na zásoby a potraviny, připomínající amfory, nebo malé nádoby na lov chobotnic.

5.6.2015 8:43

midoun2Midoun (Midun) je 2. největší město Džerba, s cca 14 100 obyvateli. Pokud počítáme okolí, dostaneme se až na 40 – 50 tisíc obyvatel. Leží 17 km na jihovýchod od Houmt Souku a 3 km východně od Mahboubine, obklopené datlovými a ovocnými sady. Midoun se rozkládá se jen asi 5 kilometrů do vnitrozemí od severních letovisek na pobřeží. Nechybí zde kavárny, obchůdky a každodenní trhy.

Do r. 1846 zde probíhaly trhy s černými otroky, proto má zdejší obyvatelstvo ještě i nyní tmavší barvu pleti. Město mělo název Souk Ejemáa (Páteční trh). Dnes velké tržiště v centru města, na náměstí Place Meninx, také každý pátek nabízí turistům ohromný výběr uměleckých řemesel, keramiku, suvenýry, potraviny, ovoce, ryby, ale i pašované nebo padělané značkové zboží. Stejně malé obchůdky v uličkách nabízejí řadu suvenýrů a několik kaváren či restaurací zas příjemné občerstvení.

8:17

midoun-resortNa začátek, pozor na jednu maličkost – Midoun je město, které leží opravdu ve vnitrozemí Djerby. Letovisko, kam se pořádají zájezdy a kde naleznete hotely, se nachází hned na pobřeží. Vzdálenost mezi letoviskem a městem je asi 5 kilometrů. Město Midoun a letovisko Midoun jsou 2 rozdílná místa.

Mezi letoviskem a městem je autobusová doprava a funguje zde také taxi, takže doprava není problém (cena by měla být cca do 5 dinárů za taxi). Popis města Midoun si přečtěte v tomto článku.

7:28

djerba-blueZa vůbec za nejhezčí místo celého ostrova je považováno místo na západním břehu ostrova, jemuž místní přezdívají Modrá laguna. Je zde krásný ostrůvek, na nějž se při odlivu dostanete téměř suchou nohou. Doporučujeme včas toto místo také opustit, poněvadž při přílivu to již tak lehké není.

Dostanete se sem snadno, stáčí říct taxikáři (taxíky jsou zde velmi levné, asi 6-7 Kč/km), kam chcete vyrazit, a on vám zastaví na okraji silnice a ukáže, kudy jít. Kousek od cesty přijdete na písečný výběžek, kde jsou místní rybáři, a odtud se přebrodíte na ostrůvek. Je zde překrásné písečné pobřeží, jež předěluje skalnatý útes, odkud je pěkný rozhled.

4.6.2015 10:10

hara_kbiraHara Kbira, Hara Sghira jsou židovské obce, první 2 km, druhá 6 km jižně od centra Houmt Souku. Legenda praví, že se na těchto místech první Židé usadili po dobytí Jeruzaléma babylónským panovníkem Nabuchodonozorem v r. 586 před Kr. a zničení Šalamounova chrámu.
Podle historických pramenů se tu však začaly usídlovat až po zničení Jeruzaléma Římany v r. 70 n.l. a rozšířili tak svou víru i mezi původními Berbery. Byli to řemeslníci, kteří vyráběli zlaté a stříbrné šperky – tato tradice jim zůstala dodnes. Islámské vládnoucí dynastie nechali Židy v klidu a vážili si je jako lidí vyznávající Starý zákon. Museli však žít v přesně stanovených čtvrtích města, zvaných hara nebo mellah. Po založení státu Izrael většina Židů opustila sev. Afriku, ale asi 1 000 jich stále žije na Džerbě.