Hara Kbira a Hara Sghira – židovské obce

Publikováno: 4.6.2015 10:10
4.5/5 - (2 votes)

hara_kbiraHara Kbira, Hara Sghira jsou židovské obce, první 2 km, druhá 6 km jižně od centra Houmt Souku. Legenda praví, že se na těchto místech první Židé usadili po dobytí Jeruzaléma babylónským panovníkem Nabuchodonozorem v r. 586 před Kr. a zničení Šalamounova chrámu.
Podle historických pramenů se tu však začaly usídlovat až po zničení Jeruzaléma Římany v r. 70 n.l. a rozšířili tak svou víru i mezi původními Berbery. Byli to řemeslníci, kteří vyráběli zlaté a stříbrné šperky – tato tradice jim zůstala dodnes. Islámské vládnoucí dynastie nechali Židy v klidu a vážili si je jako lidí vyznávající Starý zákon. Museli však žít v přesně stanovených čtvrtích města, zvaných hara nebo mellah. Po založení státu Izrael většina Židů opustila sev. Afriku, ale asi 1 000 jich stále žije na Džerbě.

Hara Kbira

Hara Kbira má synagogu s 12 okny (po třech na každé stěně), které symbolizují 12 kmenů Izraele. Hara Kbira (v překladu Velké předměstí) se nachází v těsné blízkosti Houmt Souku. Nízkým obydlím tu dominují synagogy. Zdi jejich svatyní zdobí vždy tři okna. Soubor dvanácti oken představuje dvanáct Izraelitů.
Židovské obyvatelstvo v Hara El Kbira většinou pochází ze Španělska, Turecka, Lybie nebo Sýrie. Podle některých historiků židovští osadníci pocházejí ze Španělska a Portugalska přišli do Hara El Kbira, aby unikli před inkvizicí po pádu Granady, jenž znamenal konec islámské nadvlády ve Španělsku v roce 1492.

Hara Sghira

Větší význam má Hara Sghira, známější pod arabským názvem Ar-Rijád (franc. Er Riadh). Er-Riadh se dříve jmenoval Hara Sghira (Malé předměstí) a je to nejstarší židovská vesnice na Djerbě. Největší pozoruhodností je zde prastará sefardská Synagoga Al-Gharib (franc. La Ghriba), jejíž založení se datuje do doby před více než 2 000 lety a je tak nejstarší a nejznámější synagogou na severu Afriky. Svatyni postavili s dveřmi a oltářním kamenem, které Židé přinesli z hořícího Šalamounova chrámu.

V 19. stol. postavili na místě starší budovy ze 16. stol. novou synagogu a po rozšíření r. 1920 dostala dnešní podobu. Na rozdíl od jiných synagog na Džerbě ji tvoří dva sály s nádherně zdobeným interiérem (majoliková dekorace z keramické mozaiky, bohaté dřevořezby a dřevěný strop). V synagoze jsou ukryty posvátné svitky hebrejské tóry (v křesťanském pojetí Starého zákona), které patří mezi nejstarší na světě, a také kultovní předměty. Chrám je otevřen pro veřejnost denně, kromě pátku odpoledne a celé soboty (vstup pouze s pokrývkou hlavy). V Ar-Rijádu nedávno otevřeli nový přepychový hotel s restaurací, kde se podávají středomořská jídla.

Synagoga El-Ghriba Stala se důležitým poutním místem o Velikonocích, kdy sem židé přicházejí vzdát hold talmudickému učiteli Shimonu Bar Yashai, který zde žil před čtyřmi sty lety. Této pouti se účastní lidé z celého světa. Synagoga El-Ghriba pochází z roku 586 před Kristem a v její svatyni se nachází jeden z nejstarších exemplářů Tory na světě. Dnes je obdivována velkým počtem návštěvníků. Zvenku má obyčejný tvar krychle, ale vevnitř jsou zdi pokryty mozaikami a keramickými ozdobami, zatímco dřevěný strop je překrásně malovaný. Židé, kteří se usídlili v El Hara Seghira, pocházejí převážně z Palestiny a Mezopotámie.

MAPA: Kde najdete obce Hara Kbira a Hara Sghira

My location
Get Directions

Zdroj obrázku: Wikipedia.org

Zobrazit aktuální nabídky dovolené na Djerbě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zadejte kód prosím... *