Náboženství


Státním náboženstvím je islám, prakticky celé obyvatelstvo tvoří muslimové. Islám ve všech podobách ovlivňuje mnoho oblastí soukromého i veřejného života. Menšinovou část (0,3%) tvoří křesťané a židé. Djerba je ostrov velmi tolerantní, který uznává svobodu myšlení a náboženství a podle ústavy je víra čistě soukromou záležitostí a neprojevuje se tak netolerantně jako v mnoha dalších zemích Blízkého východu. Ostrov Djerba patřil mezi první z arabských zemí, kde bylo zrušeno mnohoženství a islámský fundamentalismus postaven mimo zákon.

Arabské slovo “islám” znamená jednoduše “odevzdání se” a je odvozeno od slova znamenajícího “klid, mír” a život zaměřený na mír, milost a odpouštění. V náboženském kontextu znamená úplné odevzdání se Boží vůli. Islám je přísně monoteistickým náboženstvím, které založil Mohamed, považovaný za Proroka – po Mojžíšovi a Ježíši Kristu – a kterému se Bůh (arabsky Alláh) zjevil prostřednictvím archanděla Gabriela. Kromě toho je islám “knižním náboženstvím”, které vychází ze svatých textů vybraných Muhammadovým kázáním. Tyto texty, označované jako korán (arabsky předčítání), formulují květnatým arabským jazykem známou boží požadavek, aby byl člověk poslušný. V koránu je zakotven i mravní kodex arabského světa. Dnes se k islámu hlásí asi jedna miliarda lidí od Nigérie až po Filipíny, islám se stal však náboženstvím, které nikdy nemělo oficiální církev a je podle stupně vzdělání a původu interpretovány velmi odlišně. Většina muslimů dodržuje pravidla víry, odmítají však jakékoli formy náboženského fanatismu. Mohamed se narodil v Mekce kolem roku 570 n. l. Hlásal, že je pouze jeden Bůh a on, Mohamed, že je Boží posel. Korán je islámskou Biblí a jeho základní tématem je vztah mezi Bohem a jeho stvořeními, ale současně představuje návod na spravedlivou společnost, správné lidské chování a spravedlivý ekonomický systém.

Zobrazit aktuální nabídky dovolené na Djerbě